Wiadomość

Dogoterapeuta

 

Z Andrzejem Niedzielskim, jednym z założycieli i instruktorem dogoterapii Fundacji „Ama Canem”, rozmawia Justyna Gawrońska.

JG: Co to jest dogoterapia?

AN: Dogoterapia jest formą wspierania leczenia i rehabilitacji z udziałem wyszkolonych psów. Umożliwia budowanie w ludziach motywacji niezbędnej w terapii właściwej – obecność psa jest zachętą do wykonywania ćwiczeń i przyswajania wiedzy.

Do kogo kierowana jest dogoterapia?

W zajęciach dogoterapeutycznych mogą uczestniczyć właściwie wszyscy, bez względu na wiek (przeciwskazaniem są jedynie alergie oraz rany otwarte).  Fundacja „Ama Canem” pracuje z osobami z różnymi rodzajami schorzeń, takimi jak np. autyzm, mutyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy, ale docieramy także do zdrowych dzieci, osób starszych a nawet więźniów (w ramach programów resocjalizacyjnych).

Na czym polegają zajęcia dogoterapii i jakie efekty można osiągnąć u pacjenta poprzez tę formę działania?

Praca z dziećmi zdrowymi ma na celu przede wszystkim wyedukowanie maluchów w obszarze dotyczącym relacji człowiek – zwierzę. Uczymy właściwej relacji, umożliwiamy im bliższe poznanie psa jako przyjaciela i towarzysza zabaw, uświadamiamy odpowiedzialność wynikającą z posiadania psa, uczymy ras, przełamywania lęku, a także pokazujemy jak bronić się w przypadku ataku ze strony psa.

Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych.

U osób z różnymi schorzeniami, poprzez dogoterapię możemy w znacznej mierze doskonalić mowę, przełamywać lęk, rozwijać funkcje poznawcze, stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną. Ponadto wspieramy rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa.

Praca z psami podnosi aktywność, uczy samodzielności i odpowiedzialności, łagodzi stres i samotność.

Jakie psy mogą zostać terapeutami (rasa, wiek, cechy charakteru)?

Każdy pies ma mniejsze lub większe predyspozycje do pracy z ludźmi i to właśnie ocena tych predyspozycji pozwala podjąć decyzję o tym, czy pies może zostać terapeutą. Oczywiście bardzo istotny jest też stan zdrowia zwierzęcia.

Im pies jest młodszy, tym łatwiej podjąć z nim pracę, wyeliminować negatywne nawyki i rozwijać jego możliwości. Dłużej też będzie mógł pozostać aktywny w zawodzie.

Rasowość zasadniczo nie gra tu roli, choć pewne rasy cieszą się dużą popularnością w dogoterapii i są z nią kojarzone.

Psy jakich ras pracują w Fundacji „Ama Canem”?

Aktualnie pracuje z nami około 30 wyszkolonych psich terapeutów. Najwięcej wśród nich jest, flat coated retrieverów, golden retrieverów oraz labradorów. Są też przedstawiciele ras berneński pies pasterski, shih tzu, buldog francuski czy Lagotto Romagnolo.

Jak wygląda przygotowanie psa do pracy z ludźmi?

W naszej Fundacji pies musi odbyć egzamin wstępny, który kwalifikuje go do dalszego szkolenia lub sygnalizuje, że pies nie ma predyspozycji do pracy z ludźmi.

Na tym etapie są wykonywane testy psychologiczne, które pozwalają sprawdzić m.in. czy pies jest lękliwy i agresywny (co często idzie w parze), czy ma dobry kontakt z człowiekiem, a także czy wykazuje chęć do dalszej nauki.

Szkolenie Psa Terapeuty prowadzą wykwalifikowani trenerzy, ale praca z psem to tak naprawdę praca 24 godziny na dobę – aby go „ułożyć” opiekun musi poświęcać mu uwagę w codziennych sytuacjach, nie tylko w miejscu i czasie, które określa harmonogram zajęć.

Pozytywny wynik egzaminów końcowych umożliwia psom rozpoczęcie pracy.

Regularnie psy przechodzą badania lekarskie oraz szkolenia rozwijające.

Czym różni się dogoterapeuta od przewodnika psa?

Dogoterapeuta jest przewodnikiem psa – pojęć tych można używać zamiennie. Nie można natomiast mylić psa przewodnika z psem terapeutą – to zupełnie inne psie profesje.

Kto może zostać dogoterapeutą?

Dogoterapeutą może zostać każda osoba pełnoletnia, która zdobędzie odpowiednie kwalifikacje, tj. nabędzie wiedzę teoretyczną (m.in. z zakresu kynologii, psychologii zwierząt i behawiorystyki) oraz posiądzie umiejętność pracy z psem.

Bardzo ważne jest, by taka osoba cechowała się kreatywnością i elastycznością w realizacji zadań – nawet najlepiej opracowany scenariusz zajęć trzeba na bieżąco dostosowywać do kondycji grupy i wskazówek jej opiekuna. Dużą rolę odgrywa otwartość na innych ludzi oraz swoboda w nawiązywaniu kontaktów.

Osobiście uważam, że warunkiem koniecznym pracy w zawodzie dogoterapeuty (oczywiście poza miłością do zwierząt) jest posiadanie psa, z którym można stworzyć duet. Nie wyobrażam sobie, abym realizował program zajęć ze zwierzęciem narysowanym czy maskotką. Praca w trakcie przygotowywania psa do egzaminów daje możliwość lepszego poznania jego możliwości i często owocuje pozytywnym zaskoczeniem ze strony właścicieli – „niewiarygodne jak mój pies szybko się uczy!”.

Jak zostać dogoterapeutą?

Osoby, które zgłaszają się do Fundacji z tym pytaniem, zachęcam by najpierw spróbowały swoich sił jako wolontariusze. Wolontariat umożliwia uczestnictwo w zajęciach i obserwację doświadczonych dogoterapeutów, a ponadto pozwala ocenić kandydatom, z jakimi pacjentami chcą pracować w przyszłości.

Aby zostać wolontariuszem, nie trzeba być osobą pełnoletnią.

Ci, którzy mają już jakieś doświadczenie związane z dogoterapią są zapraszani do nas na rozmowę kwalifikacyjną, pozwalającą na lepsze poznanie kandydata, jego motywacji, a także określenie poziomu jego umiejętności i stanu wiedzy teoretycznej.

Następnym etapem jest szkolenie, które obejmuje przede wszystkim udział w zajęciach (najpierw w roli obserwatora, następnie jest to czynny udział pod opieką wykwalifikowanych trenerów) oraz późniejszą analizę przebiegu zajęć. Czas trwania szkolenia jest kwestią indywidualną, będąca wypadkową poziomu kompetencji adepta określonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także postępów, które robi w trakcie trwania kursu.

Szkolenie w Fundacji „Ama Canem” kończy się egzaminem.

Niektórzy trafiają do nas po szkoleniach odbytych w innych instytucjach – wtedy wystarczy sam egzamin weryfikacyjny, nie muszą przechodzić całego kursu od nowa.

Kluczem do sukcesu, jak w wielu innych zawodach, jest praktyka – nie można zostać kierowcą samochodu tylko po egzaminie teoretycznym.

Trzeba bardzo dobrze opanować umiejętność pracy z psem, by móc rozpocząć terapię kontaktową z udziałem zwierząt wśród ludzi.

Jak wygląda praca dogoterapeuty?

Większość osób, po zakończeniu szkolenia wie już, czy preferuje pracę z osobami niepełnosprawnymi, czy też lepiej czuje się w otoczeniu osób zdrowych. Oczywiście są dogoterapeuci, którzy poruszają się pewnie w obu środowiskach – wszystko zależy od predyspozycji indywidualnych, np. odporności psychicznej.

Liczba zajęć prowadzonych w tygodniu jest ograniczona możliwościami psa – aby praca przynosiła dobre efekty i nie obciążała zwierzęcia, powinna trwać nie więcej niż 2 godziny dziennie przez 3 dni w tygodniu. Oczywiście, niektórzy dogoterapeuci mają pod opieką więcej niż jednego przeszkolonego czworonoga – wtedy mogą poświęcić odpowiednio więcej czasu.

Główną rolą dogoterapeuty w trakcie zajęć jest zapewnienie bezpieczeństwa psu . Przy współpracy z terapeutami, nauczycielami  (opiekunami grupy), dogoterapeuta  „prowadzi” psa w trakcie ćwiczeń aby jak najlepiej wykorzystać jego obecność na zajęciach.

Najbardziej doświadczeni dogoterapeuci, posiadający ogromną wiedze teoretyczną i wiele godzin przepracowanych zarówno z psami jak i pacjentami, zostają instruktorami – przekazują swoją wiedzę kształcąc nowe pokolenia dogoterapeutów, pomagają im się rozwijać.

 

 

[tekst i fotografie są wyłączną własnością fundacji "Ama Canem" i zostały udostępnione za jej zgodą]

 

 


O fundacji "Ama Canem"

Fundacja „Ama Canem” (z łac. „Kochaj psa”) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 13 listopada 2003 roku w Łodzi ( choć jej działalność sięga 2002 roku – organizacja była wówczas nieformalną grupą prowadzącą zajęcia w trzech ośrodkach). Celem działalności Fundacji jest upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji, wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych oraz działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, a także kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.„Ama Canem” działa w wielu placówkach na terenie całego kraju, docierając do osób różnymi rodzajami schorzeń (autyzm, mutyzm, Zespół Downa, MPD, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy oraz wiele innych). Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzone są cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych dotyczących relacji człowiek-pies.

Obecnie w ramach Fundacji działa 40 wolontariuszy oraz około 30 wyszkolonych psich terapeutów.

Jeśli chcesz, możesz wesprzeć działania Fundacji „Ama Canem”:

1. Przekazując karmę, produkty pielęgnacyjne dla psów, preparaty prozdrowotne, miski i inne akcesoria.

2. Przekazując 1% podatku lub dokonując wpłaty na konto fundacji albo poprzez portal siepomaga.pl.

 

Dane Fundacji:

ADRES: Łódź, ul. Piotrkowska 17, pok. 207

STRONY INTERNETOWE:

www.dogoterapia.org.pl

facebook.com/dogoterapia.canem

www.siepomaga.pl/f/amacanemdogoterapia

 

 

Najnowsze oferty